tabla de consumo de electrodomesticos por horaTan amb contracte ADSL (on normalment les cridades telefòniques a telèfons fitxes son gratuïtes), com utilitzant un telèfon sense ADSL, les cridades que es fan a números de telèfon sobre-tarifats 901...... / 902...... -que moltes administracions i empreses han contractat per obtenir ingressos de les nostres cridades- encareixen la nostra factura telefònica.

Llamando al 902 930 288 (responde directamente el servicio técnico oficial de la zona) al 93 565 03 92 bien cumplimentando el siguiente formulario. El coste de reparación de un electrodoméstico, al ser agregado a los costes de reparaciones producidos en un a...